საქმეში - დრო ფულია!

www.narmania.org

Geo

En

NARMANIA

RESEARCH & CONSULTING

კომპანიის მიერ მიღებული მოგების 5% ხმარდება სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ასევე 5%-ით ფინანსდება საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

Developed by: www.AR-Group.ge

Developed by: www.AR-Group.ge